Pabo Voorleeswedstrijd

Voor de zesde keer organiseert Stichting Lezen de Pabo Voorleeswedstrijd, om het voorlezen, en daarmee het zelfstandig lezen te bevorderen. Voorlezen is niet alleen leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Van onschatbare waarde dus!

Dit jaar besloot ik om de vensterbeelden van de cultuurhistorische canon uit te tekenen op een doodle-achtige manier. De boeken waaruit de studenten voor de wedstrijd mogen kiezen, moeten namelijk aansluiten bij deze vensters.

Vanaf september 2010 is iedere basisschool en elke pabo verplicht aandacht te besteden aan dit overzicht van de cultuur en geschiedenis van Nederland. Zo wordt (voor)lezen niet alleen gekoppeld aan Nederlandse taal, maar ook aan aardrijkskunde, geschiedenis, cultuureducatie, levensbeschouwing en natuur & techniek.

Vormgeving diverse materialen, in opdracht van Stichting Lezen.