workshop Participatieverklaring

workshop_participatieverklaring

In opdracht van het ministerie van SZW heeft ProDemos een workshop Participatieverklaring ontwikkeld ter voorbereiding op de ondertekening van de participatieverklaring door vluchtelingen. Het doel van de workshop is om deze mensen een goed beeld te geven van hoe we in Nederland met elkaar omgaan, wat belangrijke regels zijn en wat hun rechten zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gelijke behandeling of arbeidsrecht.

Ik verzorgde de vormgeving van een deel van de materialen: helder en communicatief, te begrijpen voor mensen van verschillende afkomst en niveau.