Delta in de klas

In opdracht van Podium – bureau voor educatieve communicatie werkte ik samen met  Nina Voordes aan de vormgeving van een lespakket dat hoort bij de film Holland, natuur in de Delta.

De film  is een (her)ontdekking van Nederland. Een ode aan onze rivieren en kustgebied en de rijke natuur die zij onze delta brengen, gezien vanuit de ogen van de vijf hoofdrolspelers uit de film: de haas, de bever, de stekelbaars, de zeearend en het pimpernelblauwtje.

Het lespakket richt zich op de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Podium ontwikkelde het pakket in samenwerking met de organisaties Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, Vogelbescherming, De12Landschappen, de IVN, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Beleef de Nederlandse Natuur. De lesbladen zijn voor docenten gratis te downloaden op Delta in de Klas.

 

Delta in de Klas

 

 

 

De illustraties van de dieren werden gemaakt door Jeroen Helmer, Ark Natuurontwikkeling.

 

 

Delta in de Klas

 

 

 

Holland, natuur in de delta