200 jaar koninkrijk

voc_mentaliteit

Vormgeving lespakket 200 jaar Koninkrijk in opdracht van ProDemos.

In de periode 2013-2015 vierden we dat 200 jaar geleden de basis is gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden in zijn huidige vorm. In het lesmateriaal komen belangrijke thema’s uit de afgelopen 200 jaar aan bod, zoals de Grondwet, dekolonisatie, het ontstaan van het koninkrijk, Europese eenwording, emancipatie en oorlog en vrede.

jpcoen

Er zijn lespakketten voor geschiedenis en maatschappijleer, beiden voor verschillende niveau’s: vmbo en van havo/vwo.

200 jaar koninkrijk