Jeugdliteratuur

Jeugdliteratuur op de pabo is doorgaans onderdeel van het vak Nederlands. Het biedt echter ook veel mogelijkheden voor verrijking of verbreding bij andere vakken. Jeugdliteratuur prikkelt de creativiteit, biedt leerlingen inzicht in gevoelens en ervaringen en daagt hen uit om op een andere manier naar de wereld te kijken.

In opdracht van Stichting Lezen maakte ik een poster voor een symposium over jeugdliteratuur voor pabo-docenten

poster studiedag pabo-docenten