WATER EN KLIMAAT IN JOUW STRAAT

Overstromingen of juist droogtes – het klimaat verandert en vooral in de stad kan dit tot behoorlijk wat overlast leiden. Gelukkig kunnen we wel wat doen om onze eigen omgeving beter voor te bereiden op de klimaatverandering.

Met het lespakket Water & Klimaat in jouw straat laat het Hoogheemraadschap van Delfland leerlingen uit de bovenbouw ontdekken welke maatregelen een waterschap of gemeente kan nemen om de omgeving klimaatproof te maken, maar ook wat leerlingen, hun school en mensen in de buurt zélf kunnen doen.

Vormgeving online lespakket in opdracht van Podium.
Door middel van een praatplaat van een grijze, kletsnatte woonwijk kunnen leerlingen 8 maatregelen ontdekken om een wijk klimaatproof te maken.