Woudagemaal

Ontwerp van diverse lesmaterialen over het Woudagemaal, waaronder onderstaand Doeboekje.
In opdracht van Podium.

doeboekje Wouda doeboekje Wouda