RECHTSPRAAK

In opdracht van ProDemos heb ik een aantal werkbladen vormgegeven die gebruikt worden bij een werkvorm waarin vmbo-leerlingen, aan de hand van een fictief geweldsconflict, een rechtszaak naspelen.