Verkiezingskrant in gewone taal

Maak met de Verkiezingskrant in Gewone Taal op een laagdrempelige manier kennis
met de gemeentepolitiek, de lokale verkiezingen en het referendum.

In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven.
Om ook deze groep in de aanloop naar de verkiezingen te informeren en te motiveren om te gaan stemmen, hebben ProDemos en Stichting Lezen & Schrijven de Verkieziengskrant in Gewone Taal ontwikkeld. Ik verzorgde de vormgeving.